השמנת יתר כמרד

איך השמנת יתר קשורה למרד פמיניסטי המסמל הצלחה